Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

header plain mobileEN2

Client's Charter

Bahagian Keselamatan dan Ketenteraman Awam (KK):

Permohonan Lesen Agensi Persendirian

 1. Tempoh masa daripada tarikh temu duga sehingga diangkat untuk perakuan YB Menteri Dalam Negeri - 15 hari bekerja.

 2. Tempoh perakuan YB Menteri Dalam Negeri sehingga dimaklumkan kepada pemohon - 10 hari bekerja.

Permohonan Pembaharuan Lesen Agensi Persendirian

 1. Tempoh masa dari tarikh penerimaan permohonan pembaharuan lesen yang lengkap  sehingga keputusan dimaklumkan kepada pemohon - 1 bulan.


Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran (PQ):

 1. Mengeluarkan keputusan permohonan baru permit penerbitan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh prmohonan lengkap diterima.

 2. Mengeluarkan keputusan permohonan pembaharuan permit penerbitan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima

 3. Mengeluarkan keputusan permohonan pertukaran maklumat permit penerbitan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 4. Mengeluarkan keputusan permohonan baru lesen mesin cetak dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penerimaan surat sokongan daripada PBT dan JKKP.

 5. Mengeluarkan keputusan permohonan pembaharuan lesen mesin cetak dalam tempoh 1 bulan dari tarikh penerimaan permohonan.

 6. Mengeluarkan keputusan permohonan pertukaran maklumat lesen mesin cetak dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penerimaan surat sokongan daripada PBT dan JKKP.

 7. Mengeluarkan keputusan permohonan lesen mencetak teks Al-Quran dalam tempoh 2 minggu dari tarikh Mesyuarat Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran.

 8. Mengeluarkan keputusan permohonan perakuan betul pruf akhir teks Al-Quran dalam tempoh 2 minggu dari tarikh Mesyuarat Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran.


Bahagian Kawalan Filem dan Penguatkuasaan (KF):

 1. Mengeluarkan Permit Filem Bagi Filem Yang Diimport Dari Luar Negeri Untuk Pelepasan Daripada Tahanan Kastam 1 Hari Bekerja Daripada Tarikh Permohonan Lengkap Diterima.

 2. Menonton Tapis Dan Mengeluarkan Keputusan Tapisan Filem Sinematografi 5 Hari Bekerja Daripada Tarikh Permohonan Lengkap Diterima.

 3. Mengeluarkan Keputusan Tapisan Filem Iklan 5 Hari Bekerja Daripada Tarikh Permohonan Lengkap Diterima.

 4. Mengeluarkan Keputusan Tapisan Filem Treler 5 Hari Bekerja Daripada Tarikh Permohonan Lengkap Diterima.

 5. Menonton Tapis Dan Mengeluarkan Keputusan Tapisan Pita Video, Disket, Cakera Laser, Cakera Padat, Cakera Keras Dan Rekod Lain 10 Hari Bekerja Daripada Tarikh Permohonan Lengkap Diterima.

 6. Mengeluarkan Keputusan Tapisan Bahan Publisiti Filem 2 Hari Bekerja Daripada Tarikh Permohonan Lengkap Diterima.

 7. Mengeluarkan Keputusan Tapisan Bahan Publisiti Pita 5 Hari Bekerja Daripada Tarikh Permohonan Lengkap Diterima.

 8. Mengeluarkan Perakuan Penapisan Filem Sinematografi (Perakuan A) Bagi Keputusan Lulus Bersih 1 Hari Bekerja Daripada Tarikh Penerimaan Surat Persetujuan.

 9. Mengeluarkan Perakuan Penapisan Filem Pita (Perakuan A) Bagi Keputusan Lulus Bersih 1 Hari Bekerja Daripada Tarikh Penerimaan Surat Persetujuan.

 10. Mengeluarkan Perakuan Penapisan Filem (Perakuan A) Bagi Keputusan Lulus Dengan Potongan 1 Hari Bekerja Daripada Tarikh Penerimaan Surat Persetujuan Untuk Potongan Dan Penerimaan Bayaran Tambahan Daripada Pemohon.

 11. Mengeluarkan Perakuan Salinan Penapisan Filem (Perakuan B) 3 Hari Bekerja Daripada Tarikh Permohonan Lengkap Diterima.

 12. Mengeluarkan Keputusan Jawatankuasa Rayuan Penapisan Filem 10 Hari Bekerja Daripada Tarikh Surat Diterima.

 13. Mengeluarkan Keputusan Permohonan Pendaftaran Syarikat Untuk Sijil Tapisan Filem 5 Hari Bekerja Daripada Tarikh Permohonan Lengkap Diterima.

 14. Membuat Pembayaran Balik Fi Terlebih Bayar 20 Hari Bekerja Daripada Tarikh Permohonan Lengkap Diterima.

 15. Memberi Jawapan Bertulis Bagi Pertanyaan Melalui Surat Menyurat 3 Hari Bekerja Daripada Tarikh Surat Diterima.

 16. Menjawab Aduan 3 Hari Bekerja Daripada Tarikh Surat Diterima.

Bahagian Hal Ehwal Imigresen (IM):

 1. Memastikan akuan penerimaan atau makluman kepada pemohon mengenai permohonan rayuan permit masuk yang tidak lengkap atau tidak mengikut peraturan dihantar dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan diterima.

 2. Memastikan Kertas Perakuan rayuan Permit Masuk disediakan dalam tempoh 30 hari bekerja setelah menerima fail kes berserta maklumat lengkap daripada Jabatan Imigresen Malaysia (JIM).

 3. Memastikan keputusan bagi permohonan perakuan kelulusan dan pembatalan oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN) bagi pengambilan pelajar antarabangsa oleh Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)/ Institusi Pendidikan Swasta (IPS)/ Pusat Bertauliah (PB) dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 4. Memastikan keputusan bagi permohonan rayuan Pas Lawatan Ikhtisas/ Pas Lawatan Sosial dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 5. Memastikan keputusan bagi permohonan jawatan Pembantu Rumah Asing Bukan Dari Negara Sumber dan Pembantu Rumah Asing Lelaki dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 6. Memastikan keputusan rayuan permohonan pegawai dagang yang telah ditolak dua (2) kali oleh Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja setelah dokumen lengkap diterima dan diperaku/disokong oleh agensi kawal selia yang berkaitan.

 7. Memastikan keputusan permohonan baru/pelanjutan kakitangan media asing dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja setelah dokumen lengkap diterima dan diperaku/disokong oleh agensi kawal selia yang berkaitan.

Bahagian Pengurusan Pekerja Asing (PA):

 1. Mengeluarkan keputusan permohonan pengambilan pekerja asing di Pusat Kelulusan Setempat pada hari yang sama permohonan lengkap diterima.

Bahagian Pendaftaran Negara dan Pertubuhan (PP):

Kewarganegaraan dan Pertubuhan

 1. Mengeluarkan keputusan terhadap permohonan kewarganegaraan yang telah diputuskan oleh Y.B. Menteri Dalam Negeri di bawah Perlembagaan Persekutuan dalam tempoh 60 hari bekerja.

 2. Mengeluarkan keputusan Y.B. Menteri Dalam Negeri terhadap kes-kes rayuan pertubuhan bagi kes Penolakan, Pembubaran sementara dan Pembatalan Pendaftaran Pertubuhan di bawah Akta Pertubuhan 1966 dalam tempoh 5 hari bekerja.

Bahagian Perolehan (PL):

 1. Menyelesaikan urusan perolehan dalam tempoh empat (4) bulan 2 minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 2. Menyelesaikan urusan perolehan secara Sebut Harga dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 3. Memaklumkan keputusan Lembaga Perolehan dalam tempoh tujuh (7) hari kepada penender yang berjaya manakala empat belas (14) hari kepada penender yang tidak berjaya dari tarikh mesyuarat.

 4. Memaklumkan keputusan Jawatankuasa Sebut Harga dalam tempoh lima (5) hari kepada penyebut harga yang berjaya manakala empat belas hari (14) kepada penyebut harga yang tidak berjaya.

 5. Mempamerkan Jadual Tawaran harga tender/sebut harga dalam tempoh tiga (3) hari selepas tarikh tutup.

Bahagian Kewangan (KW):

 1. Menguruskan bayaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.

Bahagian Hal Ehwal Bekas Anggota Polis dan Penjara (HP):

Permohonan bantuan Tabung Amanah Warisan Polis (TAWP)

 1. Mengeluarkan cek pembayaran bantuan kebajikan Tabung Amanah Warisan Polis (TAWP) dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

Permohonan bantuan Tabung Amanah Pertahanan dan Perwira Negara (TAPPN)

 1. Menyelesaikan permohonan bantuan kebajikan Tabung Amanah Perwira dan Pertahanan Negara (TAPPN) dalam tempoh 15 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima dan memanjangkan permohonan tersebut kepada TAPPN untuk diproses.

Unit Komunikasi Korporat (UKOM):

 1. Mengeluarkan perakuan penerimaan aduan awam kepada pengadu dalam tempoh 3 hari.
 2. Memberi maklumbalas tentang status aduan yang diambil tindakan sama ada telah selesai, siasatan lanjut atau aduan tidak berasas kepada pengadu dalam tempoh 14 hari.

Agencies |

CLICK LOGO FOR SERVICES INFO

 PDRM  PENJARA  JIM  JPN  AADK  JPPM RELA AKSEM   new ipsom  APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  APMM Logo 2  JIM  AADK  jpn update  PENJARA  jppm update  esscom RELA  new ipsom