Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

header plain mobile2

Soalan Lazim

1. Apakan bentuk pencetakan/ penerbitan teks al-Quran yang memerlukan lesen ?

 • Semua bentuk pencetakan/ penerbitan yang mengandungi ayat-ayat al-Quran sekurang-kurangnya 1 juzuk adalah perlu mendapatkan kelulusan Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran (LPPPQ).

2. Apakah prosedur untuk memohon Lesen Mencetak/Menerbit Teks Al-Quran.

 • Perlu mendapatkan dan mengisi borang permohonan (Borang A).
 • Sertakan maklumat-maklumat/ dokumen berkaitan :-
  • Salinan Lesen Mesin Cetak yang sah (Di bawah AMCP 1984)
  • Salinan Surat Pendaftaran
  • Borang A - Borang Permohonan bagi lesen untuk Mencetak/ Menerbitkan Teks Al-Quran yang lengkap dipenuhi.
  • Maklumat tambahan permohonan bagi lesen untuk Mencetak/ Menerbit Teks Al-Quran Borang A (1)
  • Salinan Surat Pendaftaran Syarikat
  • Senarai Perunding sekurang-kurangnya 2 orang yang pakar dalam bidang :
   • Pengajian Al-Quran dan Qiraat - Hafiz
   • Pengajian Syariah
  • Senarai Nama Pekerja yang dibayar Caruman EPF
  • Salinan butir-butir Pemegang Saham Syarikat (Borang 24 Akta Syarikat 1965)
  • Senarai kelengkapan pejabat (seperti telefon, fax, photostat, mesin dan lain-lain)

3. Saya ingin mencetak al-Quran, syarikat manakah yang memiliki Lesen Mencetak/ Menerbit Teks Al-Quran ?

 • Tuan boleh merujuk kepada senarai syarikat-syarikat yang telah diberi kelulusan Lesen oleh Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran sebagaimana yang disenaraikan dalam web ini.

4. Apakah jenis rasm al-Quran yang diterima pakai di Malaysia ?

 • Lembaga Pengawalan Dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran telah menetapkan bahawa rasm Al-Quran yang diterima pakai di Malaysia adalah Rasm Uthmani Riwayat Hafs An Asim.

5. Siapakah pihak berkuasa yang memastikan kesahihan dan meluluskan teks Al-Quran ?

 • Setiap teks Al-Quran akan disemak oleh Lajnah Penyemakan dan Penilaian Teks Al-Quran dan akan dikemukakan untuk kelulusan Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran (LPPPQ), Kementerian Dalam Negeri.

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM APMM Logo 2 JIM AADK jpn update PENJARA jppm update  esscom update RELA new ipsom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  APMM Logo 2  JIM  AADK  jpn update  PENJARA  jppm update  esscom RELA  new ipsom