Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

header plain mobile2

Permohonan Pertukaran

PERMOHONAN PERTUKARAN BUTIRAN MAKLUMAT
 
1. PERTUKARAN CORAK/ KANDUNGAN, SAIZ, TAJUK, BAHASA

    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan Sijil Permit asal
    - 1 Contoh Penerbitan (Mock-up)


2. PERTUKARAN PEMOHON
 
A. SYARIKAT SDN.BHD/ BHD

    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan Borang 13 atau 9 atau 20 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 24 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 49 yang disahkan
    - 1 Salinan M & A yang disahkan (Pastikan salah satu  objektif  syarikat adalah bidang Penerbitan)

B. SYARIKAT PERKONGSIAN/ TUNGGAL
 
    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan Borang D/ E ( SSM ) masih berkuatkuasa yang disahkan ( Pastikan jenis perniagaan adalah bidang penerbitan )
    - 1 Salinan Borang A/B (Sabah/Sarawak) masih berkuatkuasa yang disahkan ( Pastikan jenis perniagaan adalah bidang penerbitan )
    - 1 Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini yang disahkan
    - 1 Salinan Maklumat Perniagaan yang disahkan

C. PERTUBUHAN/INSTITUSI

    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan Pendaftaran Pertubuhan yang disahkan ( Pastikan salah satu objektif pertubuhan/institusi adalah bidang Penerbitan)
    - 1 Salinan Perlembagaan yang disahkan
    - 1 Salinan Senarai Ahli Jawatankuasa terkini yang disahkan

D. PENERBITAN SINGAPURA

    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan MICA yang masih berkuatkuasa


3 . PERTUKARAN KEKERAPAN

    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan Sijil Permit asal

 
4. PERTUKARAN KETUA PENGARANG

    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan Pasport dan Pas Kerja (bagi warganegara asing sahaja)

 
5. PERTUKARAN PENCETAK

    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan Lesen Mesin Cetak KDN

 
6.  PERTUKARAN NAMA SYARIKAT
 
    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - 1 Salinan Borang 13 atau 9 atau 20 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 24 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 49 yang disahkan
    - 1 Salinan M & A yang disahkan (Pastikan salah satu  objektif  syarikat adalah bidang Penerbitan)

 
7.  PERTUKARAN PENERBIT (SETIAP PERTUKARAN PENERBIT AKAN DIPROSES SEBAGAI PERMOHONAN BARU)
 
 
A. SYARIKAT SDN.BHD/BHD
 
    - Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - Surat setuju terima antara penerbit lama dan penerbit baru
    - Surat Penamatan Permit Penerbitan daripada penerbit lama
    - 1 Salinan Borang 13 atau 9 atau 20 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 24 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 49 yang disahkan
    - 1 Salinan M & A yang disahkan (Pastikan salah satu  objektif  syarikat adalah bidang Penerbitan)
    - 1  Contoh Penerbitan (Mock-up) ((Rujuk Panduan Mock up di muka surat 10)
    - 1 Salinan Lesen Mesin Cetak KDN


B.  SYARIKAT PERKONGSIAN/TUNGGAL
 
    - Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - Surat setuju terima antara penerbit lama dan penerbit baru
    - Surat Penamatan Permit Penerbitan daripada penerbit lama
    - 1 Salinan Borang D/E (SSM) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan  Jenis Perniagaan adalah bidang Penerbitan)
    - 1 Salinan Borang A/B (Sabah/Sarawak) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan Jenis Perniagaan adalah bidang Penerbitan)
    - 1 Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini yang disahkan
    - 1 Salinan Maklumat Perniagaan yang disahkan
    - 1 Contoh Penerbitan (Mock-up) (Rujuk Panduan Mock up di muka surat 10)
    - 1 Salinan Lesen Mesin Cetak KDN
 
 
C. PERTUBUHAN/INSTITUSI
 
    - Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - Surat setuju terima antara penerbit lama dan penerbit baru
    - Surat Penamatan Permit Penerbitan daripada penerbit lama
    - 1 Salinan Pendaftaran Pertubuhan yang disahkan ( Pastikan salah satu objektif pertubuhan/institusi   adalah bidang Penerbitan)
    - 1 Salinan Perlembagaan yang disahkan
    - 1 Salinan Senarai Ahli Jawatankuasa terkini yang disahkan
    - 1 Contoh Penerbitan (Mock-up) (Rujuk Panduan Mock up di muka surat 10)
    - 1 Salinan Lesen Mesin Cetak KDN
 
 
D. PENERBITAN SINGAPURA
 
    - Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - Surat setuju terima antara penerbit lama dan penerbit baru
    - Surat Penamatan Permit Penerbitan daripada penerbit lama
    - 1 Salinan MICA yang masih berkuatkuasa
    - Dokumen syarikat (wakil) seperti berikut:
         
 
a) WAKIL SYARIKAT SDN.BHD/BHD
 
    - 1 Salinan Borang 13 atau 9 atau 20 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 24 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 49 yang disahkan
    - 1 Salinan M & A yang disahkan (Pastikan salah satu  objektif  syarikat adalah bidang Penerbitan)
 
 
b) WAKIL SYARIKAT PERKONGSIAN/TUNGGAL
 
    - 1 Salinan Borang D/E (SSM) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan Jenis Perniagaan adalah bidang  Penerbitan)
    - 1 Salinan Borang A/B (Sabah/Sarawak) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan Jenis Perniagaan  adalah bidang Penerbitan)
    - 1 Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini yang disahkan
    - 1 Salinan Maklumat Perniagaan yang disahkan
 

iv. 1 Contoh Penerbitan (Mock-up) (Rujuk Panduan Mock up di muka surat 10)
 
 
8. PERTUKARAN WAKIL SYARIKAT (BAGI PENERBITAN SINGAPURA SAHAJA)  (SETIAP PERTUKARAN WAKIL SYARIKAT AKAN DIPROSES SEBAGAI PERMOHONAN BARU)
 
    - Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
    - Surat Pengesahan Pertukaran wakil dari Penerbit
    - 1 Salinan MICA yang masih berkuatkuasa
    - Dokumen syarikat (wakil) seperti berikut:
 
 
a) WAKIL SYARIKAT SDN.BHD/BHD
 
    - 1 Salinan Borang 13 atau 9 atau 20 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 24 yang disahkan
    - 1 Salinan Borang 49 yang disahkan
    - 1 Salinan M & A yang disahkan (Pastikan salah satu  objektif  syarikat adalah Penerbitan)
 
 
b) WAKIL SYARIKAT PERKONGSIAN/TUNGGAL
 
    - 1 Salinan Borang D/E (SSM) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan  Jenis Perniagaan adalah Penerbitan)
    - 1 Salinan Borang A/B (Sabah/Sarawak) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan  Jenis Perniagaan  adalah Penerbitan)
    - 1 Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini yang disahkan
    - 1 Salinan Maklumat Perniagaan yang disahkan
 
v. 1 Contoh Penerbitan (Mock-up) (Rujuk Panduan Mock up di muka surat 10)
 
 
PENTING:

1)  Semua salinan dokumen Syarikat Tunggal/Perkongsian/Sdn Bhd/Berhad yang dikemukakan hendaklah  disahkan benar oleh Pesuruhjaya Sumpah / Setiausaha Syarikat / Pengawai Pengurusan & Profesional Kumpulan A manakala salinan dokumen Pertubuhan/Institusi hendaklah disahkan benar oleh Pengerusi/Presiden/Setiausaha.

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM APMM Logo 2 JIM AADK jpn update PENJARA jppm update  esscom update RELA new ipsom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  APMM Logo 2  JIM  AADK  jpn update  PENJARA  jppm update  esscom RELA  new ipsom