telephone03 - 8000 8000 envelopepro[at]moha[dot]gov[dot]my

phone  03 - 8000 8000       
email  pro[at]moha[dot]gov[dot]my


FAQ Contact Us Complaints and Feedback Site Map

kdnfaqkdncontactuskdnfeedbackkdnmap

  • Home
  • Latar belakang

Latar Belakang

Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj dalam Pemasyhuran Kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957 menyatakan bahawa “negara kita ini akan kekal menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta berdasarkan kebebasan dan keadilan dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan antara segala bangsa.”


Sejak peringkat awal pasca kemerdekaan, usaha memastikan negara bebas daripada anasir yang tidak diingini termasuk ancaman ideologi ekstremisme merupakan antara agenda utama. Pada masa ini, kesan globalisasi dan perubahan dinamik dalam pelbagai aspek termasuk teknologi dan telekomunikasi, ancaman serta cabaran dalam sektor keselamatan adalah lebih getir kerana ianya tidak lagi bersifat konvensional, merentas sempadan dan lebih kompleks. Justeru, penglibatan pelbagai pihak termasuk Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dan pihak industri untuk bersama-sama membanteras jenayah dan menghindarkan anasir-anasir negatif daripada berleluasa adalah penting dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman awam.


Dasar Keselamatan dan Ketenteraman Awam (DKKA) dirangka sebagai panduan dan rujukan bagi mendepani pelbagai isu dalam sektor keselamatan dan ketenteraman awam yang kian mencabar.

AGENCIES & EXTERNAL LINKS


AGENCIES & EXTERNAL LINKS


alamat Setia Perkasa 1, 2, 7 & 9, Kompleks Setia Perkasa, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62546 Putrajaya
hubungi Tel: 03 8000 8000
Fax : 03-88891613 / 03-88891610
emel pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Copyright Reserved © Ministry of Home Affairs
Best viewed using Mozilla Firefox 3, Internet Explorer 10
and Google Chrome with minimum resolution of 1366x768

fb3 update tweet update youtube insta

  • Latest Update : 14 June 2024.
Visitor Count : 1103164

moha qrcode