Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

header plain mobileEN2

  • Home
  • Changes Application

Permohonan Pertukaran Butiran Maklumat

1. Pertukaran Ahli Lembaga Pengarah
    i. Syarikat Sdn Bhd/ Berhad
       - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/
         perniagaan/ pertubuhan/ institusi
       - Salinan Borang 24 dan Borang 49 yang disahkan
  
    ii. Perniagaan Tunggal/ Perkongsian 
        Semenanjung Malaysia 
       - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/
         perniagaan/ pertubuhan/ institusi
       - Salinan Borang Maklumat Perniagaan (SSM) yang disahkan
       - Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini (SSM) yang disahkan
       - Salinan Perakuan Pendaftaran SSM (Borang D) yang disahkan
     
        Sabah 
       - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/
         perniagaan/ pertubuhan/ institusi
       - Salinan Borang B yang disahkan
 
       Sarawak 
       - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/
         perniagaan/ pertubuhan/ institusi
       - Salinan Sijil Pendaftaran dan Pengesahan Pendaftaran Nama Perniagaan yang
         disahkan
 
   iii. Pertubuhan/ Persatuan/ Kesatuan/ Koperasi/ Institusi 
       - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/
          perniagaan/ pertubuhan/ institusi
       - Salinan Pendaftaran Pertubuhan dan senarai Ahli Jawatankuasa yang disahkan
 
 2. Pertukaran Alamat Premis Percetakan
     - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/
       perniagaan/ pertubuhan/ institusi
     - Salinan Lesen Premis/ Perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) yang
       disahkan 
     - Salinan Surat Kebenaran Memasang Jentera daripada Jabatan Keselamatan dan
       Kesihatan Pekerjaan ( JKKP ) yang disahkan
     - Pelan Pandu Peta Lokasi Premis (Saiz A4)
 
      Nota: Pencetak dikehendaki berdaftar dengan Dewan Bandaraya/ Setiausaha Kerajaan Negeri ( SUK )/ Pihak
               Berkuasa Tempatan ( PBT ) dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ( JKKP )
               dan mengemukakan lesen premis/ perniagaan daripada PBT dan surat kebenaran memasang jentera
               daripada JKKP ke Kementerian semasa mengemukakan permohonan.
 
3. Pertukaran Nama Syarikat
    i. Syarikat Sdn Bhd/ Berhad
       - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/      
         perniagaan/ pertubuhan/ institusi
       - Salinan Borang 9 atau 13, Borang 24, Borang 32A, Borang 49 dan M&A yang
         disahkan
 
    ii. Perniagaan Tunggal/ Perkongsian
     
        Semenanjung Malaysia
        - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/    
          perniagaan/ pertubuhan/ institusi
        - Salinan Borang Maklumat Perniagaan ( SSM ) yang disahkan
        - Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini ( SSM ) yang disahkan
        - Salinan Perakuan Pendaftaran SSM ( Borang D ) yang disahkan
 
        Sabah
        - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/  
          perniagaan/ pertubuhan/ institusi
        - Salinan Borang B yang disahkan
 
        Sarawak
        - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/    
          perniagaan/ pertubuhan/ institusi
        - Salinan Sijil Pendaftaran dan Pengesahan Pendaftaran Nama Perniagaan yang      
          disahkan
 
    iii. Pertubuhan/ Persatuan/ Kesatuan/ Koperasi/ Institusi Percetakan
        - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi
        - Salinan Pendaftaran Pertubuhan dan Perlembagaan yang disahkan
 
PENTING
Semua salinan dokumen Syarikat Tunggal/ Perkongsian/ Sdn Bhd/ Berhad yang dikemukanan hendaklah disahkan benar oleh Pesuruhjaya Sumpah/ Setiausaha Syarikat/ Pegawai Pengurusan & Profesional Kumpulan A manakala salinan dokumen Pertubuhan/ Institusi hendaklah disahkan benar oleh Pengerusi/ Presiden/ Setiausaha.

Agencies |

CLICK LOGO FOR SERVICES INFO

 PDRM  PENJARA  JIM  JPN  AADK  JPPM RELA AKSEM   new ipsom  APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  APMM Logo 2  JIM  AADK  jpn update  PENJARA  jppm update  esscom RELA  new ipsom