telephone03 - 8000 8000 envelopepro[at]moha[dot]gov[dot]my

phone  03 - 8000 8000       
email  pro[at]moha[dot]gov[dot]my


FAQ Contact Us Complaints and Feedback Site Map

kdnfaqkdncontactuskdnfeedbackkdnmap

Pengisytiharan Entiti Ditentukan

Menteri Dalam Negeri mengikut seksyen 66B(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] telah membuat Perintah bagi mengisytiharkan 8 kumpulan dan menyahsenaraikan 14 individu sebagai Entiti Ditentukan. Perintah ini berkuatkuasa pada 23 Mei 2019.

Warta Kerajaan Persekutuan mengenai Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram ( Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) (Pindaan) 2019.

Senarai terkini individu dan kumpulan yang diisytiharkan sebagai ‘Entiti Ditentukan’ boleh didapati di portal Kementerian Dalam Negeri melalui pautan :http://www.moha.gov.my/index.php/ms/senarai-kementerian-dalam-negeri


Institusi Pelapor [Jadual Pertama Akta 613] dikehendaki menyemak senarai nama individu dan kumpulan ini dan membandingkan dengan senarai nama individu dan kumpulan yang berada di dalam pangkalan data masing-masing. Jika terdapat padanan nama, aset milik individu dan kumpulan yang tersenarai itu hendaklah dibekukan dengan serta merta.
Mana-mana individu atau kumpulan yang tersenarai boleh, dalam tempoh 60 hari dari tarikh penyiaran Perintah di dalam Warta, memohon kepada Menteri Dalam Negeri bagi mengeluarkan nama mereka dari senarai berkenaan.

AGENCIES & EXTERNAL LINKS


AGENCIES & EXTERNAL LINKS


alamat Blok D1, D2, D7 & D9, Kompleks D, Pusat Pentadbiran, Kerajaan Persekutuan, 62546 Putrajaya
hubungi Tel: 03 8000 8000
Fax : 03-88891613 / 03-88891610
emel pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Copyright Reserved © Ministry of Home Affairs
Best viewed using Mozilla Firefox 3, Internet Explorer 10
and Google Chrome with minimum resolution of 1366x768

fb3 update tweet update youtube insta

  • Latest Update : 30 January 2023.
Visitor Count : 859966

moha qrcode