Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

header plain mobile2

Permohonan Baru

Permohonan Baru Lesen Mesin Cetak hanya boleh dipohon secara atas talian melalui www.bless.gov.my
Dokumen yang perlu dimuatnaik bersama permohonan tersebut adalah seperti berikut:
 
1. Dokumen syarikat:
    i. Syarikat Sdn Bhd/ Berhad
       - Salinan Borang 9 atau 13, Borang 24 dan Borang 49
       - Salinan M & A ( Pastikan salah satu objektif syarikat adalah bidang percetakan ) 
 
    ii. Perniagaan Tunggal/ Perkongsian
 
       Semenanjung Malaysia 
       - Salinan Borang Maklumat Perniagaan ( SSM ) 
       - Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini ( SSM ) 
       - Salinan Perakuan Pendaftaran SSM ( Borang D ) ( Pastikan salah satu objektif  
         syarikat adalah bidang percetakan ) 
       
      Sabah 
       - Salinan Borang B ( Pastikan salah satu objektif syarikat adalah bidang percetakan ) 
 
      Sarawak 
       - Salinan Sijil Pendaftaran dan Pengesahan Pendaftaran Nama Perniagaan ( Pastikan  
         salah satu objektif syarikat adalah bidang percetakan )
 
   iii. Pertubuhan/ Persatuan/ Kesatuan/ Koperasi/ Institusi 
       - Salinan Pendaftaran Pertubuhan yang disahkan
       - Salinan Perlembagaan yang disahkan (Pastikan salah satu objektif pertubuhan    
         adalah bidang percetakan) 
       - Salinan Senarai Ahli Jawatankuasa yang disahkan
 
3. Salinan Lesen Premis/ Perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan  ( PBT ) yang  
    disahkan
    
4. Salinan Surat Kebenaran Memasang Jentera daripada Jabatan Keselamatan dan  
    Kesihatan Pekerjaan ( JKKP ) yang disahkan
 
5. Salinan Pelan Pandu Peta Lokasi Premis (Saiz A4)
 

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM APMM Logo 2 JIM AADK jpn update PENJARA jppm update  esscom update RELA new ipsom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  APMM Logo 2  JIM  AADK  jpn update  PENJARA  jppm update  esscom RELA  new ipsom