Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

header plain mobile2

Soalan Lazim

 
Soalan Lazim
 
1. Apakah jenis penerbitan yang memerlukan permit?
 
Terdapat 2 jenis permit penerbitan dibawah peruntukkan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984;
 
i. Permit Penerbitan (Malaysia)
 
Seksyen 6 (1) (a) Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984: Akhbar yang dicetak diterbitkan di Malaysia
 
( Contoh No.Permit Penerbitan: PP 15.../02/2009(02....) - Semenanjung
( Contoh No.Permit Penerbitan: PPK 15.../02/2009(02....) - Sarawak
( Contoh No.Permit Penerbitan: PPH 15.../02/2009(02....) - Sabah 
 
 
ii. Permit Penerbitan (Singapura)
 
Seksyen 6 (1) (b) Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984; Akhbar yang diterbit dan dicetak di Singapura untuk dibenarkan diimport, dijual, dikelilingi atau diedar di Malaysia
 
( Contoh No.Permit Penerbitan: PPS 15.../02/2009(02....) - Singapura


2. Apakah jenis penerbitan yang dikecualikan daripada permit?
 
Terdapat 3 jenis penerbitan yang dikecualikan:
 
i.  Penerbitan Tidak Berkala (One-Off Publication);
 
ii. Hasil penerbitan atau apa-apa dokumen atau majalah berkala oleh atau untuk Kerajaan Persekutuan atau mana-mana Kerajaan Negeri atau mana-mana badan berkanun dibawah Seksyen 25(1) Akta Mesin Cetak & Penerbitan 1984; atau
 
iii. Melalui perintah Menteri yang disiarkan dalam Warta di bawah Seksyen 25(2) Akta Mesin Cetak & Penerbitan 1984.
 
 
 
3. Berapa lamakah masa yang diambil untuk meluluskan sesuatu permohonan?
 
Tempoh kelulusan bagi sesuatu permohonan bergantung pada jenis permohonan seperti berikut :
 
i. Permohonan Baru:- 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap.
 
ii. Pertukaran:- 14hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 
 
 
4. Berapakah kadar bayaran sesuatu permit dan bagaimana kaedah pembayarannya?
 
Bayaran boleh dibuat melalui bank draf berdasarkan kepada kekerapan seperti berikut :

 

Harian RM 3,000.00
5 atau 6 kali seminggu  RM 2,000.00
2 atau 3 atau 4 kali seminggu    RM 1,000.00
Mingguan RM    800.00
2 atau 3 kali sebulan RM    500.00
Bulanan RM    400.00
1 hingga 11 kali setahun RM    300.00
Surat Berita RM      50.00

 

5. Bagaimanakah sekiranya nama Pemohon / Ketua Pengarang bagi penerbitan Singapura berbeza dengan nama dalam Ministry of Information, Communications & the Arts, Singapore (MICA)?
 
Pihak penerbit Singapura perlu mengemukakan surat pengesahan bahawa nama Pemohon / Ketua pengarang adalah berbeza di butiran MICA yang masih berkuat kuasa.
 
 
6. Bagaimanakah cara untuk menghantar atau mengepos borang Permit Penerbitan?
 
Borang Permit Penerbitan boleh dihantar / dipos kepada :
Kementerian Dalam Negeri
Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan (PKK)
Unit Pelesenan
Aras 6, Blok D1, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62546 Putrajaya.
Tel : 03-88868426,88868416
Faks : 03-8889 1682
 
 
7. Bagaimanakah cara untuk membuat pembayaran Permit Penerbitan Malaysia/Singapura?
 
Pembayaran boleh dibuat secara Money Order / Bank Draf di atas nama penerima KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN DALAM NEGERI dan berpalang. Sila sertakan juga sampul surat berukuran 16cm x 23 cm yang beralamat sendiri serta setem (50 sen) bagi pengiriman resit dan sijil penerbitan.
 

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM APMM Logo 2 JIM AADK jpn update PENJARA jppm update  esscom update RELA new ipsom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  APMM Logo 2  JIM  AADK  jpn update  PENJARA  jppm update  esscom RELA  new ipsom